Výuka angličtiny Vrchlabí

 

 

 

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

 

Nabízíme kurzy, rozdělené do skupin na základě
rozřazovacích testů od začátečníků po pokročilé :
3-4 studenti / délka kurzu 60 minut

5-6 studentů / délka kurzu 70 minut

   

Kurzy probíhají od září do června (34 lekcí za školní rok).

   

Cena všech kurzů pro dospělé je 5.780 Kč na celý školní rok a je splatná nejpozději do konce září - v hotovosti nebo bankovním převodem.

Platba za kurz je nevratná, pouze s výjimkou dlouhodobého onemocnění nebo zrušení kurzu ze strany provozovatele.

V ceně kurzu nejsou zahrnuty náklady na pořízení učebnic.

   

Do kurzu se lze zapsat, v případě volných míst, i po zahájení kurzu, kurzovné se snižuje na základě počtu již odučených hodin.
Používané učebnice: New Headway, English Grammar in Use + vlastní materiály.

 

Typy kurzů :

 


 

kurz BEGINNERS  - ÚPLNÍ ZAČÁTEČNÍCI


   

kurz ELEMENTARY  1

základní probrané učivo: sloveso to be, přítomný čas prostý, množné číslo, číslovky, přivlastňovací pád, základní předložky

        

   

 

kurz ELEMENTARY 2

základní probrané učivo: sloveso to be, přítomný čas prostý, číslovky, základní předložky, přivlastnovací pád, vazba there is/are, frekvenční příslovce ,přítomný čas průběhový

 

   

kurz  ELEMENTARY 3

základní probrané učivo: sloveso to be, přítomný čas prostý, množné číslo, číslovky, přivlastňovací pád, předložky,

frekvenční příslovce, can/could, was/were, minulý čas prostý, nepravidelná slovesa,

přítomný čas průběhový, budoucí časy

 

   

kurz  PRE -INTERMEDIATE 

základní probrané učivo: sloveso to be, přítomný čas prostý, množné číslo, číslovky 1-100,

přivlastňovací pád, základní předložky, frekvenční příslovce,can/could, was/were, minulý čas prostý, nepravidelná slovesa,

have got, počitatelná/nepočitatelná podstatná jména, would like, how much /many, stupňování přídavných jmen, vazba to be going to,

 účelový infinitiv, předpřítomný čas

   

kurz  INTERMEDIATE 

základní probrané učivo: sloveso to be, přítomný čas prostý ,there is, can/could, was/were, minulý čas prostý,

nepravidelná slovesa, have got, would like, počitatelná a nepočitatelné podstatná jména, how much/many, stupňování přídavných jmen,

vazba to be going to, účelový infinitiv apod., příslovce,trpný rod, předpřítomný čas prostý a průběhový, minulý čas průběhový, modální slovesa atd.

 

 

Individuální výuka / Výuka pro děti a dospělé:

 

Dále vám nabízíme individuální výuku  angličtiny pro 1-4 studenty, děti, dospělé od začátečníků  až po pokročilé

termín výuky si lze domluvit na níže uvedeném e-mailu nebo tel. čísle

v cenách za hodiny není zahrnuta učebnice

platí se 5 hodin předem (z toho 1 hodinu lze nahradit), platba předem za hodiny se nevrací, pouze s výjimkou dlouhodobého onemocnění

ceny vám rádi sdělíme na požádání telefonicky nebo e-mailem

 

 

 

737 158 670

 anglictina.rybarna@email.cz  

 

 


©2014 Jazyky-Vyuka.cz | Created by Petr Holman