Letos jsme uskutečnili 3. ročník kurzů s rodilými mluvčími, podívat se můžete zde..

 

výuka jazyků

Angličtina - Týnec nad Labem

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE - KURZY PRO DOSPĚLÉ

rozdělení do skupin na základě rozřazovacích testů od začátečníků po pokročilé
pořádáme 2 typy kurzů podle počtu studentů:
4 - 6 studentů / délka kurzu 75 min. nebo 3 studenti / délka kurzu 60 min.

   

kurzy probíhají od září do června (35 lekcí za školní rok) 

   

cena všech kurzů pro dospělé je 6.000,- Kč na celý školní rok a je splatná nejpozději do konce září - v hotovosti nebo bankovním převodem na náš účet 128397502/0300 u ČSOB. Platba za kurz se účastníkovi nevrací s výjimkou dlouhodobého onemocnění nebo zrušení kurzu ze strany provozovatele

v cenách kurzu nejsou zahrnuty učebnice

   

do kurzu se lze zapsat, v případě volných míst, i po zahájení kurzu, kurzovné se snižuje na základě počtu již odučených hodin
používané učebnice: New Headway, English Grammar in Use, English Vocabulary in Use (dle příslušné úrovně) + vlastní materiály

 

 

 

Typy kurzů pro dospělé:

 

KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY / BEGINNERS

určeno studentům, kteří s AJ začínají                                                               

   

KURZ PRO MÍRNĚ POKROČILÉ ZAČÁTEČNÍKY / BEGINNERS

určeno studentům cca po 1-2 letech studia AJ

základní probrané učivo: sloveso to be, přítomný čas prostý, množné číslo, číslovky 1-100, přivlastňovací pád, základní předložky, minulý čas prostý, nepravidelná slovesa, was/were, can/could

   

KURZ PRO MÍRNĚ POKROČILÉ STUDENTY

určeno studentům, kteří zvládají níže uvedenou látku

základní probrané učivo: sloveso to be, přítomný čas prostý/průběhový,  množné číslo, číslovky, přivlastňovací pád, základní předložky, there is/are, some/any, can/could, was/were, minulý čas prostý, počitatelná/nepočitatelná podstatná jména, would like, how much/many, stupňování přídavných jmen, have got, to be going to, účelový infinitiv,  atd.

   

KURZ PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ / INTERMEDIATE

pro studenty cca po 5 letech studia AJ

základní probrané učivo: sloveso to be, přítomný čas prostý/průběhový,  množné číslo, číslovky, přivlastňovací pád, základní předložky, there is/are, some/any, can/could, was/were, minulý čas prostý/průběhový, počitatelná/nepočitatelná podstatná jména, would like, how much/many, stupňování přídavných jmen, have got, to be going to, účelový infinitiv,  předpřítomný čas, verb patterns, časové věty, kondicionály, přací věty, vztažné věty atd.

   

 

Individuální výuka - všeobecné informace:

 

výuka může být dle dohody zaměřena na gramatiku nebo na konverzaci
termín výuky si lze domluvit na níže uvedeném e-mailu nebo tel. čísle
v cenách za soukromé hodiny není zahrnuta učebnice
platí se 5 hodin předem (z toho 1 hodinu lze nahradit), platba předem za soukromé hodiny se nevrací s výjimkou dlouhodobého onemocnění
ceny i termíny kurzů vám rádi sdělíme na požádání telefonicky nebo e-mailem

 

603 108 921

milada.zateckova@email.cz

 

 


©2014 Jazyky-Vyuka.cz | Created by Petr Holman